505 100 693
biuro@geokoma.com
Adresy
Urząd Miasta Częstochowy - Wydział Geodezji i Kartografii
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna w Częstochowie
Wypis i wyrys z planów zagospodarowania przestrzennego w Częstochowie
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Częstochowie
Starostwo Powiatowe w Częstochowie - Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwo Powiatowe w Kłobucku - Wydział Geodezji i Kartografii
Urząd Miasta Zawiercie - Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwo Powiatowe w Myszkowie - Wydział Geodezji i Kartografii
IX Wydział Ksiąg Wieczystych - Sąd Rejonowy w Częstochowie
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku
V Wydział Ksiąg Wieczystych w Zawierciu
V Wydział Ksiąg Wieczystych w Myszkowie
Księgi Wieczyste - Informacje Ogólne
Przeglądanie Księgi Wieczystej - Elektroniczna Księga Wieczysta