505 100 693
biuro@geokoma.com
Oferta
Zakres wykonywanych usług:
 • mapa do celów projektowych
 • mapa do odbioru budynku, przyłącza (inwentaryzacja powykonawcza)
 • mapa do celów prawnych (zasiedzenie)
 • tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu, dróg i chodników
 • wznowienie znaków granicznych
 • połączenie nieruchomości
 • podział nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości

Oferujemy również przeprowadzenie Państwa przez wszystkie etapy związane z budową domu:
 • zakup nieruchomości (pośrednictwo)
 • wykonanie indywidualnego projektu lub adaptacja gotowego projektu budowlanego (architekt)
 • wykonawstwo (ekipy budowlane, wykonawcy sieci technicznej, itp.)
 • obsługa geodezyjna inwestycji (geodeta)
 • odbiory (świadectwo energetyczne, kominiarz, itd.)